U kotlovima ove serije je montiran i sigurnosni sistem za pad pritiska u mreži. Ukoliko iz nekog razloga pritisak u kotlu opadne na nedovoljni nivo potreban za bezbedan rad, kotao automatski prestaje sa radom!
Dupli sistem prekida rada kotla u slucaju pregrevanja. Sigurnosni termostat prekida komande grejaca.

U standardnoj verziji kotao dolazi sa ozrakom namenjenom za niskomontažno postavljanje. Kotlovi se izraduju od 4,5 do 36 kW. Do 9 kW prikljucak može biti monofazni, dok je za ostale obavezan trofazni prikljucak.

Kotlovi su opremljeni trostepenom regulacijom ukljucenja cime se postiže bolji, i pre svega ekonomicniji rad kotlova.
Dimenzije kotlova su minimalne cime se omogucava jednostavnija montaža.
Kotlovi su izolovani tervolom sa ojacanom aluminijumskom folijom.
Za montiranje kotlova isporucuje se set za montažu.

SMART Mogucnost povezivanja releja za SMS ili Wi-Fi ukljucenja/iskljucenja kotla.

B-Line 2.A 6 – 48.600,00 din

Bline 2.A/M 6 – 53.200,00 din

B-Line2.A 9 – 56.300,00 din

B-Line 2.A/M 9 –  56.900,00 din

B-Line 2.A/M 12kw – 58.700,00 din