BIOlux UNI 20 se instalira u kotlarnici ili u drugim prostojima, s tim što ima prednost u situacijama gde su potrebne što kompaktnije dimenzije.

Montira se na klasični dimnjak minimalnog prečnika 120mm. Dimnjak mora da zadovoljava i sve ostale standarde kao kod klasičnih kotlova o čemu je više rečeno u poglavlju montaža u tehničkom upustvu.

Nominalna snaga BIOlux UNI 20 prema standardu EN 303-5:2012 je 19,75 kW.

    • U okviru BIOlux-a 20 instalirani su:

 

  • cirkulaciona pumpa,
  • ekspanziona posuda od 10 litara,

Sagorevanje peleta se vrši po principu nasipnog ložišta. Ceo proces je vođen automatikom koja dozvoljava odabir jedne od 3 nivoa snaga. Moguće je priključiti sobni termostat i isprogramirati periode starta rada i cikluse mirovanja za 7 dana