Predstavlja seriju kotlova koja svojim radom i izgledom omogucava potpuno zadovoljstvo grejanja svih vrsta kako stambenih, tako i poslovnih objekata. Kotlovi su opremljeni savremenom tehnologijom i potpunim regulacionim i sigurnosnim elementima rada pomocu kojih je postignut visok nivo kvaliteta i potpuno necujan rad ovog proizvoda.

SMART Mogucnost povezivanja releja za SMS ukljucenja/iskljucenja kotla.

U kotlovima serije E-LINE se nalaze bešumni kontaktori ABB i ISKRA.
Kotlovi su opremljeni trostepenom regulacijom ukljucenja cime se postiže bolji, i pre svega ekonomicniji rad kotlova.
Dimenzije kotlova su minimalne cime se omogucava jednostavnija montaža.
Kotlovi su izolovani tervolom sa ojacanom aluminijumskom folijom.
Za montiranje kotlova isporucuje se set za montažu.

Kotao poseduje sledece komponente:

1. Osigurac komande, 2. Sigurnosti termostat, 3. Regulacioni termostat, 4. Prekidac, 5. Uvodnice za kabl, 6. Oplata kotla, 7. Telo kotla, 8. Sonda za termostat, 9. Ozracena slavina, 10. Izolacija, 11. Prikljucnice kleme, 12. Kontaktori, 13. Grejaci, 14. Povratna cev, 15. Muft ½“ za slavinu PIP, 16. Izlazna cev

Imamo u jacinama od 6kw do 36kw cene se dobijaju na upit