Osnovne karakteristike gorionika na pelet Ferroli SUN P N

 • Ultra kompaktni gorionik peleta, opremljen sa automatskim sistemom sagorevanja i loženja, kompletno sa pužnim transporterom i motorom
 • Elektronski sistem upravljanja sastoji se od dve glavne komponente: integrirani PCB za paljenje i upravljanje gorionikom i upravljanje centralnim grejanjem: pumpom za centralno grejanje, pumpom i trokrakim ventilom za zagrevanje sanitarne vode u rezervoaru, sondom za temperaturu sanitarne vode, sobnim termostatom ili daljinskom komandom (OpenTherm), daljinskim start kontaktom 230 V
 • Inteligentni mikroprocesor sa funkcijom autokonfiguracije
 • Displej sa velikim LCD ekranom i četiri tastera za regulaciju. Kontrolni panel nalazi se sa gornje strane na kućištu gorionika radi lakšeg pristupa korisnika i servisera.
 • Moguće je podesiti rad pelet gorionika u tri režima: on-off ili dve različite modulacije plamena (5 koraka toplotne snage i upravljanje plamenom)
 • Termostat za zaštitu od plamena (85°C) integrisan na ploči kontrolera
 • Gorionik poseduje napredne funkcije za zaštitu sistema i udobnost:
 • WARM-UP Postavite temperaturu kotla u opsegu od 0°C do 5°C za normalnu konfiguraciju i od 50°C do 55°C za konfiguraciji pripreme tople vode PTV.
 • AUTO-CONFIGURATION BOILER Kotao može prepoznaje priključenje senzora za toplu sanitarnu vodu i automatski menja svoju konfiguraciju sa režima “samo grejanje” na “grejanje i priprema tople sanitarne vode”
 • VISOKO TEMPERATURNA ZAŠTITA
 • ANTI-LEGIONELLA
 • COMFORT izmjenjivač kotla se održava u opsegu temperatura od 55°C do 75°C. Ova funkcija se obično koristi i za momentalnu pripremu tople sanitarne vode
 • Anti-FREEZE Ako temperatura kotla padne ispod 5°C, gorionik počinje sa radom