Sve kotlove na čvrsto gorivo SolidTherm moguće je adaptirati tj. izvršiti konverziju na sagorevanje peleta.
U sklopu isporuke su kompletna donja vrata sa izolacijom sa već pripremljenim otvorom za pelet gorionik.